Hiphopens historia

Vi befinner oss i South Bronx i New York under tidigt 1970-tal. Afroamerikanska ungdomar samlas i grupper i sina kvarter i så kallade block partys. Musiken var en blandning av afrikanska trummor, jazz och funk. Även sampling blev ett vanligt inslag i musiken. Sampling är när man tar en del av en existerande låt och loopar den så att det blir en egen låt. Ovanpå dessa slingor började ungdomarna tala rytmiskt. Ofta för att belysa problem i samhället, det utanförskap de svarta upplevde och sociala orättvisor. Under 1980-talet hade hiphopen nått en bredare publik utanför de afroamerikanska områdena.

Hiphop som verktyg

Hiphopen har ända från start varit ett viktigt redskap för ungdomar att ventilera sina åsikter om samhället. Det blev snabbt en folkrörelse och än i dag används det som ett verktyg för att förändra och göra sin röst hörd. Hiphopen delas vanligtvis in de så kallade fyra elementen. Det är rap, dj, graffiti och breakdance. Än i dag är dessa fyra beståndsdelar viktiga i hiphopen. Hiphop-dans exempelvis, har blivit en av de vanligaste formerna av dans i dag och lockar många unga dansare, som är skickliga på det de gör. duktiga dansare från Let´s move tävlar i VM för hiphop i år.

Hiphopen då och nu

Hiphopen i dag bär många spår och likheter med ursprungsformen. Sättet på vilket man bygger musiken med hjälp av samplingar och musikloopar är mer eller mindre oförändrad. Även hur den används som ett redskap för att belysa samhällets orättvisor, och spegla det liv i utanförskap som ofta finns, är detsamma. Som musikform växer sig hiphopen större för varje år som går och folk tycks aldrig få nog av denna så viktiga musikform. Den har under många år gjort förändringar i världen. Den har tjänat som verktyg för att ge unga en röst och ett sätt att uttrycka sig. Hiphopen kommer alltid att vara just det, de ungas sätt att spegla sin omvärld och göra sig hörda.